Пълно счетоводно обслужване

Пълно счетоводно обслужване

Стандартния пакет от счетоводни услуги включва:

- ежемесечна обработка на документи,
- ежемесечно информиране на управителя за основните показатели, отразяващи състоянието на фирмата,
- по избор - предоставяне на допълнителна информация,
- изготвяне на необходими документи, отнасящи се до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни,
- изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП
- изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори
- необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции,
- подаване на документи в гореизброените институции (фирмата ни непрекъснато усъвършенства дейността си и за по-голяма ефективност използва електронен подпис)
- изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ
- годишно счетоводно приключване
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
- провеждане на ревизии
- данъчна защита и консултации
- обслужване на клиенти по системата Интрастат
- други
Допълнителна такса :
- Обявяване на ГФО в Търговски регистър:  60,00 лв. ( еднократно в годината).
- Годишно приключване – една месечна такса

Стартиращи фирми

Цена
50-100 лв.

Предназначен за стартиращи фирми които са в процес на организация на бъдещата си дейност. Т.е. генерират основно разходи и липсват приходи. Също е приложим за фирми които имат минимална дейност през годината или са преустановили дейност

Услуги Търговия

Цена
110 - 170 лв.

Плана е предназначен за фирми предлагащи услуги и са обслужвани само от собственика (собственика извърша услуги с личен труд), като например: фризьори; преводачи; обущари, часовникари; дизайнери; ремонт на битова техника, лекари , зъболекари, фитнес инструктори, програмисти на свободна практика

Търговия +

Цена
180 - 300 лв.

Строителни фирми и търговски обекти: магазини за хранителни стоки, алкохол и цигари, кафенета, малки обекти за обществено хранене и онлайн магазини.

 

Личен

Цена
Цена по договаряне

За бизнес със повече персонал и обем на документите се изготвя индивидуален план.

Регистрирани по чл. 97а ЗДДС

Цена
Цена по договаряне

За фирми които са регистрирани по чл.97а от Закона за ДДС и ползващи платени услуги от фирми в ЕС, като Google, Facebook, Booking, Ebay и др. Прилага се като добавка към съответния счетоводен план.

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.