Данъчни консултации

Данъчни консултации

Какво представлява тази услуга?

- Доверителните консултации за данъчно оптимизиране ви позволяват да обсъдите и консултирате с нас пътища и подходи за оптимизиране на данъчното облагане на фирмата ви, като цяло или в контекста на конкретна сделка или операция, която планирате.

- Те са полезни и в случаите, когато ви е необходима експертиза на данъчен ревизионен акт, издаден срещу вашето предприятие. Ние ще проучим внимателно констатациите в акта и ще ви предложим експертно становище в писмен вид по всеки пункт от тези констатации, коментар на възможностите за обжалване, аргументите и обосновките, които да ползвате.

Кога ще е полезно да се възползвате от тази услуга?

- Тогава, когато прецените, че данъчната тежест на фирмата като цяло или очакваната данъчна тежест от предстояща сделка не е оптимална, поради което се опитвате да намерите по-разумен подход за отчитане и деклариране на дейността си.

- Тогава, когато срещу фирмата е издаден данъчен акт и подготвяте стратегията за неговото обжалване.

Защо ще е полезно да се консултирате с нас?

- Получавате идеи как да оптимизирате данъчното облагане в конкретния случай.
- Получавате професионално независимо експертно мнение.
- Ако имате някаква идея за данъчно оптимизиране, нашето независимо становище ще "провери" дали е разумна и приложима.
- Възползвате се от богатия многообразен опит, който одиторската и консултантската ни практика има.
- При желание получавате и нашето писмено становище, с което можете да оправдаете и защитите избраната счетоводна и данъчна политика.

Цена
Цени по договаряне

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.