Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НАЧАЛО

Compilation.png

Счетоводна къща Миладо предлага на своите клиенти абонаментно счетоводство , консултации и правно съдействие . Всеки клиент за нас е уникален и заслужава отношение отговарящо на неговите специфични нужди. За нас е важно клиента да разбере, че доверявайки ни се получава партньор които ще защитава интересите му по всяко време . За да бъдат нашите клиенти доволни и качествено обслужени избягваме универсалния подход. Ценовата ни политика е индивидуална и гъвкава  и калкулираме само действително извършената работа.

Счетоводството е много повече от просто поддържане на счетоводни сметки. Ние ви предлагатме и множество други услуги, необходими за бизнеса ви – като юридически консултации, регистрации в различни държавни институции, услуги свързани с дейностите по охрана на труда. Ние ще ви  дадем и полезна информация относно финансовото планиране – като например прогноза за бъдещите разходи за осигуровки и надбавки. Ще ви  предложим най-добрият начин за оптимизиране на фирмените ви разходи за данъци и осигуровки.

Всеки нов клиент на счетоводната къща се полза с промоции за първите месеци .

 
06-01-2016
Предстоящи оперативни програми 2016 Очертава се 2016 г. да е много интересна и наситена с възможности за получаване на европейско финансиране. Престои отваряне на програми за малкия и среден бизнес. Подробности :
 
28-12-2015
Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации На 23 Декември Министерството на икономиката обяви началото на приема на проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
 
Търси в документи