Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НАЧАЛО

Compilation.png

Счетоводна къща Миладо предлага на своите клиенти абонаментно счетоводно обслужване , консултации и правно съдействие . Всеки клиент за нас е уникален и заслужава отношение отговарящо на неговите специфични нужди. За нас е важно клиента да разбере, че доверявайки ни се получава партньор които ще защитава интересите му по всяко време . За да бъдат нашите клиенти доволни и качествено обслужени избягваме универсалния подход. Ценовата ни политика е индивидуална и гъвкава  и калкулираме само действително извършената работа.

 
24-02-2017
Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация.
 
04-01-2017
Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2017 г. Становище № 20-00-1 от 04.01.2017 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
 
Търси в документи